ZADZWOŃ: 61 6711934516 026 509517 975 176

Przedstawiciele, Menadżerowie, Podmioty zewnętrzne

Zaniżone odszkodowanie za naprawę pojazdu

Co zrobić gdy odszkodowanie przyznane za naprawę pojazdu jest zaniżone? Możliwości dalszego ubiegania się o dopłatę odszkodowania uzależnione są od tego czy sprawę prowadziliśmy z własnej polisy...

koszt opinii prywanej podlega refundacji w ramach szkody majątkowej

Tak orzekł Sąd Rejonowy w Girzycku w dniu 2.07.2020r (I C 1489/18). Zgodnie z wydanym wyrokiem prywatna opinia rzeczoznawcy stanowi uszczerbek majątkowy poszkodowanego i dlatego powinien zostać...

Zadośćuczynienie dla osób bliskich poszkodowanego, który w wyniku czynu niedozwolonego doznał ciężkiego, trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Po trzech uchwałach Sądu Najwyższego (III CZP 36/17, III CZP 60/17, III CZP 69/17), w których orzeczono, że "Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę  osobom najbliższym poszkodowanego, który...

Ułatwienia dla użytkowników ruchu drogowego

24 lipca 2020r Sejm przyjąl nowelizację ustawy  Prawo o ruchu drogowym, a także innych ustaw, wprowadzając jednocześnie kilka ułatwień dla użytkowników ruchu drogowego. m.in: -możliwość czasowego...

Likwidacja Gefiona

W lipcu 2020 roku rozpoczął się proces likwidacji Gefiona. Ubezpieczyciel posądzany był o dumping cenowy w ubezpieczeniach komunikacyjnych, problemy z obsługą roszczeń i wypłatą...

Rzecznik Finansowy a UOKiK

Powstał pomysł centralizacji systemu ochrony konsumentów. W planach Rządu jest likwidacja urzędu Rzecznika Finansowego, a Jego kompetencje, a także zespół,  ma przejąć UOKiK. Na razie pomysł jest na...

Przeniesienie prawa własności pojazdu a wypłata odszkodowania

Z niedawnych wyroków sądowych wynika, że wypłata odszkodowania za utracony pojazd uzależniona jest od wyrejestrowania pojazdu i przeniesienia prawa własności pojazdu na rzecz podmiotu...

Odszkodowanie za uszkodzony pojazd obejmuje podatek VAT

Zasada pełnej kompensacji szkody to jedna z głównych reguł, które określają sposób działania ubezpieczeń. Z konieczności pełnego skompensowania szkody wynika obowiązek wliczenia podatku VAT do...

Odszkodowanie powypadkowe za szkodę na osobie

Szkoda na osobie polega na: uszkodzeniu ciała, wywołaniu rozstroju zdrowia, naruszeniu szeroko rozumianych dóbr osobistych człowieka (pozbawienie życia, pozbawienie wolności etc.) Przez szkodę...

Odszkodowanie za wypadek z kierowcą bez prawa jazdy

Z ubezpieczenia OC pojazdu sprawcy wypadku likwidowane są wszelkie szkody - nawet, jeśli poszkodowanym jest kierowca bez prawa jazdy. W takich stłuczkach nie ma analogii do incydentów z udziałem...

Odszkodowanie z auto casco

Jak ustala się wysokość odszkodowania z AC? Autocasco, dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne, gwarantuje wypłatę odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku wypadku, uszkodzenia czy kradzieży pojazdu...

PRZYCZYNIENIE A WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA

W wyniku przeprowadzanego procesu likwidacji szkód, Towarzystwa Ubezpieczeniowe niejednokrotnie zaniżają wypłacane kwoty z tytułu odszkodowania, powołując się na instytucję przyczynienia. Warto...

Historia OC do pobrania ze strony UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny umożliwił pobranie własnej historii ubezpieczenia OC (posiadacza pojazdu mechanicznego) ze strony internetowej administrowanej przez UFG.

PROGRAM POMOCY PRAWNEJ

PROGRAM POMOCY PRAWNEJ DLA KLIENTóW PRIMUSA

PROGRAMY POMOCY PRAWNEJ

PROGRAMY POMOCY PRAWNEJ (PPP)

Ostrów Wlkp. – nowe przedstawicielstwo

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że otwarte zostało nowe przedstawicielstwo Primus w Ostrowie Wielkopolskim. Biuro mieści się przy ulicy Raszkowskiej 13 (II piętro).

Skontaktuj się z nami

odszkodowania@primus.biz.pl

61 671 19 34 pn-pt w godz. 9-17
516 026 509 oraz 517 975 176
pn-pt w godz. 9-19, sobota 10-15.

Dokumentację prosimy przesyłać na adres e-mail odszkodowania@primus.biz.pl lub pocztą na adres biura:

Primus Dochodzenie Odszkodowań sp.j.
ul. Poznańska 62/80 (V piętro)
60-853 Poznań
(budynek Atanera).

Współpraca z PRIMUS

Priorytetem dla Primus Dochodzenie Odszkodowań jest wysoka jakość usług oferowanych Klientowi. Dlatego dokładamy wszelkich starań by osoby współpracujące z nami na poszczególnych etapach likwidacji szkody były godnymi reprezentantami interesów naszych Klientów.

W związku z rozszerzaniem zakresu naszej działalności proponujemy Państwu współpracę NA NAJBARDZIEJ KORZYSTNYCH WARUNKACH W POLSCE.

ZOSTAŃ NASZYM PRZEDSTAWICIELEM LUB MENAGEREM D/S SPRZEDAŻY

Poszukujemy do współpracy osób, które mają kontakt z poszkodowanymi w wypadkach drogowych.

PRZEDSTAWICIEL -do zakresu Państwa działań (w ramach wstępnej likwidacji szkody) będzie należeć kontakt z osobą lub osobami poszkodowanymi, przedstawienie możliwości uzyskania odszkodowania, podpisanie umowy zlecenia z Poszkodowanym oraz odebranie podpisanego przez Poszkodowanego pełnomocnictwa. Do Państwa będzie należeć również uzyskanie od Poszkodowanego dokumentów koniecznych do uzasadnienia roszczenia. W tym zakresie, w zależności od indywidualnych potrzeb, oferujemy Państwu niezbędną pomoc.

Następnie Primus Dochodzenie Odszkodowań dokona zgłoszenia szkody do podmiotu odpowiedzialnego za naprawienie szkody i poprowadzi likwidację szkody do momentu wypłaty dla Poszkodowanego należnego odszkodowania.

Przewidujemy następujące warianty Państwa wynagrodzenia:

  • wynagrodzenie za wstępną likwidację szkody – prowizyjne, indywidualnie ustalane, NAJWYŻSZE W POLSCE, płatne po uzyskaniu przez Primus Dochodzenie Odszkodowań odszkodowania dla Klienta.
  • po przekroczeniu planów sprzedażowych – wynagrodzenie menadżerskie za zarządzanie grupą agentów, indywidualnie ustalane, NAJWYŻSZE W POLSCE, oparte o prowizję stałą i dodatkową nadprowizję

Proponujemy Państwu współpracę w oparciu o umowę o współpracy i wystawiony za realizację usługi rachunek bądź fakturę VAT.

MANAGER D/S SPRZEDAŻY – poszukujemy osoby, która odpowiadać będzie za rozbudowę sieci agencyjnej firmy. Stanowisko menagera sprzedażowego to funkcja, która wymaga znajomości rynku odszkodowawczego i doświadczenia w sprzedaży odszkodowań.
Zapewniamy stałą, atrakcyjną pensję oraz bardzo atrakcyjną prowizję motywacyjną w przypadku przekroczenia planów sprzedażowych.
Do współpracy zapraszamy tylko i wyłącznie osoby z doświadczeniem w sprzedaży odszkodowań.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt.

WSPÓŁPRACUJ Z NAMI JAKO LEKARZ, RZECZOZNAWCA LUB LIKWIDATOR SZKÓD

Poszukujemy do współpracy na terenie całego kraju:

  • lekarzy ortopedów, chirurgów, neurologów, traumatologów – w celu badania Poszkodowanych, ustalania wysokości uszczerbku na zdrowiu i wydawania opinii,
  • rzeczoznawców samochodowych, majątkowych, rolnych – w celu szacowania zakresu i wysokości szkody,
  • likwidatorów szkód – w celu likwidacji drobnych szkód z ubezpieczeń mienia (operaty szkodowe po zalaniach, pożarach i innych zdarzeniach losowych, kosztorysy prac naprawczych).

Wysokość wynagrodzenia za realizację usługi zależy od indywidualnych ustaleń z każdym z Państwa.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt.

Usługi

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania dla osób fizycznych

Do powstania szkód dochodzi zarówno w wyniku własnej nieuwagi jak i działania bądź zaniechania występującego po stronie osób trzecich.

odszkodowania dla osób fizycznych

Polisy posagowe

Zdecydowana większość odszkodowań wypłaconych z tego typu umów ubezpieczenia jest znacznie zaniżona. Wiemy jak to zmienić.

 

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania dla firm

Jeżeli w firmie wydarzyła się szkoda bądź szkody zdarzają się dość często, zachodzi konieczność bieżącej obsługi likwidacji szkód prowadzonych w firmie ubezpieczeniowej.

odszkodowania dla osób fizycznych

Usługi rzeczoznawcze

Wszelkie wyceny i kalkulacje dokonywane są przez uprawnionych rzeczoznawców samochodowych posiadających znaczne doświadczenie zawodowe.

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania za słupy, wodociągi itp.

Kompleksowa obsługa roszczeń związanych z uzyskaniem odszkodowania za słupy energetyczne, wodociągi i inne media.

odszkodowania dla osób fizycznych

Windykacja należności

Sprawy o zapłatę należności z faktur bądź innych źródeł. Prowizja pobierana jest tylko i wyłącznie w sytuacji uzyskania należności dla Klienta.

PAMIĘTAJ! Twoje odszkodowanie może być wyższe! Nie pobieramy zaliczek! Honorarium płatne dopiero po przyznaniu odszkodowania!