ZADZWOŃ: 61 6711934516 026 509517 975 176

Przedsiębiorstwa i instytucje

Zaniżone odszkodowanie za naprawę pojazdu

Co zrobić gdy odszkodowanie przyznane za naprawę pojazdu jest zaniżone? Możliwości dalszego ubiegania się o dopłatę odszkodowania uzależnione są od tego czy sprawę prowadziliśmy z własnej polisy...

koszt opinii prywanej podlega refundacji w ramach szkody majątkowej

Tak orzekł Sąd Rejonowy w Girzycku w dniu 2.07.2020r (I C 1489/18). Zgodnie z wydanym wyrokiem prywatna opinia rzeczoznawcy stanowi uszczerbek majątkowy poszkodowanego i dlatego powinien zostać...

Zadośćuczynienie dla osób bliskich poszkodowanego, który w wyniku czynu niedozwolonego doznał ciężkiego, trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Po trzech uchwałach Sądu Najwyższego (III CZP 36/17, III CZP 60/17, III CZP 69/17), w których orzeczono, że "Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę  osobom najbliższym poszkodowanego, który...

Ułatwienia dla użytkowników ruchu drogowego

24 lipca 2020r Sejm przyjąl nowelizację ustawy  Prawo o ruchu drogowym, a także innych ustaw, wprowadzając jednocześnie kilka ułatwień dla użytkowników ruchu drogowego. m.in: -możliwość czasowego...

Likwidacja Gefiona

W lipcu 2020 roku rozpoczął się proces likwidacji Gefiona. Ubezpieczyciel posądzany był o dumping cenowy w ubezpieczeniach komunikacyjnych, problemy z obsługą roszczeń i wypłatą...

Rzecznik Finansowy a UOKiK

Powstał pomysł centralizacji systemu ochrony konsumentów. W planach Rządu jest likwidacja urzędu Rzecznika Finansowego, a Jego kompetencje, a także zespół,  ma przejąć UOKiK. Na razie pomysł jest na...

Przeniesienie prawa własności pojazdu a wypłata odszkodowania

Z niedawnych wyroków sądowych wynika, że wypłata odszkodowania za utracony pojazd uzależniona jest od wyrejestrowania pojazdu i przeniesienia prawa własności pojazdu na rzecz podmiotu...

Odszkodowanie za uszkodzony pojazd obejmuje podatek VAT

Zasada pełnej kompensacji szkody to jedna z głównych reguł, które określają sposób działania ubezpieczeń. Z konieczności pełnego skompensowania szkody wynika obowiązek wliczenia podatku VAT do...

Odszkodowanie powypadkowe za szkodę na osobie

Szkoda na osobie polega na: uszkodzeniu ciała, wywołaniu rozstroju zdrowia, naruszeniu szeroko rozumianych dóbr osobistych człowieka (pozbawienie życia, pozbawienie wolności etc.) Przez szkodę...

Odszkodowanie za wypadek z kierowcą bez prawa jazdy

Z ubezpieczenia OC pojazdu sprawcy wypadku likwidowane są wszelkie szkody - nawet, jeśli poszkodowanym jest kierowca bez prawa jazdy. W takich stłuczkach nie ma analogii do incydentów z udziałem...

Odszkodowanie z auto casco

Jak ustala się wysokość odszkodowania z AC? Autocasco, dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne, gwarantuje wypłatę odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku wypadku, uszkodzenia czy kradzieży pojazdu...

PRZYCZYNIENIE A WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA

W wyniku przeprowadzanego procesu likwidacji szkód, Towarzystwa Ubezpieczeniowe niejednokrotnie zaniżają wypłacane kwoty z tytułu odszkodowania, powołując się na instytucję przyczynienia. Warto...

Historia OC do pobrania ze strony UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny umożliwił pobranie własnej historii ubezpieczenia OC (posiadacza pojazdu mechanicznego) ze strony internetowej administrowanej przez UFG.

PROGRAM POMOCY PRAWNEJ

PROGRAM POMOCY PRAWNEJ DLA KLIENTóW PRIMUSA

PROGRAMY POMOCY PRAWNEJ

PROGRAMY POMOCY PRAWNEJ (PPP)

Ostrów Wlkp. – nowe przedstawicielstwo

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że otwarte zostało nowe przedstawicielstwo Primus w Ostrowie Wielkopolskim. Biuro mieści się przy ulicy Raszkowskiej 13 (II piętro).

Skontaktuj się z nami

odszkodowania@primus.biz.pl

61 671 19 34 pn-pt w godz. 9-17
516 026 509 oraz 517 975 176
pn-pt w godz. 9-19, sobota 10-15.

Dokumentację prosimy przesyłać na adres e-mail odszkodowania@primus.biz.pl lub pocztą na adres biura:

Primus Dochodzenie Odszkodowań sp.j.
ul. Poznańska 62/80 (V piętro)
60-853 Poznań
(budynek Atanera).

Odszkodowania dla firm

Jeżeli w związku z działalnością Państwa firmy wydarzyła się szkoda bądź szkody zdarzają się dość często i zachodzi konieczność bieżącej obsługi likwidacji szkód prowadzonych w firmie ubezpieczeniowej, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w zakresie dochodzenia odszkodowań dla firm.

Odzyskanie Odszkodowania przewoźnika

Odszkodowania za szkody z OC przewoźnika krajowego, międzynarodowego, spedytora

 

Polecamy Państwu kompleksową likwidację szkody przed firmą ubezpieczeniową polegającą na:

 • ustaleniu zasadności roszczeń kierowanych wobec Państwa przez właściciela uszkodzonego (zaginionego) ładunku,
 • zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela,
 • ustaleniu właściwej kwoty odszkodowania w oparciu o roszczenia Poszkodowanego, Prawo przewozowe, konwencję CMR i umowę ubezpieczenia OC,
 • monitorowaniu likwidacji szkody prowadzonej przez zakład ubezpieczeń do momentu wypłaty należnego odszkodowania,
 • zabezpieczeniu Państwa praw odnośnie pozostałości ładunku.

Nasze działania, mające na celu uzyskanie jak najwyższego odszkodowania możemy podjąć na każdym etapie likwidacji szkody.

Podejmujemy się również prowadzenia bezpłatnej procedury odwoławczej przed ubezpieczycielem lub organami nadzoru finansowego.

Dla tych z Państwa, którzy z racji ilości dokonywanych przewozów miewają powyżej 20 szkód w ciągu miesiąca, przewidujemy opcję pełnej, bieżącej obsługi likwidacji szkód przed ubezpieczycielem.

Wynagrodzenie PRIMUS Dochodzenie Odszkodowań w takim przypadku ma charakter miesięcznej opłaty pobieranej za obsługę roszczeń kierowanych wobec Państwa.

Dochodzenie odszkodowań cargo

Odszkodowania za szkody cargo

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w sytuacji gdy uszkodzeniu lub zaginięciu uległ ubezpieczony przez Państwa ładunek.

Dochodzenia roszczeń dokonujemy zarówno w oparciu o Institute Cargo Clauses (A,B,C) jak i bezpośrednio z umów ubezpieczenia ładunku w transporcie drogowym, kolejowym, morskim i lotniczym.

Dochodzenie odszkodowań OC

Szkody z OC działalności firmy, OC produktu

 

Z działalnością każdej firmy, niezależnie od jej rodzaju, nierozerwalnie związane jest ryzyko wyrządzenia szkody osobie trzeciej.

Polecamy Państwu kompleksową likwidację szkody przed firmą ubezpieczeniową polegającą na dochodzeniu odszkodowania za szkody:

 • wyrządzone w mieniu osoby trzeciej (szkody budowlane, szkody w maszynach takich jak koparki, wózki widłowe, kombajny, szkody w samochodach i motocyklach),
 • polegające na uszkodzeniu ciała lub śmierci osoby trzeciej,
 • polegające na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zobowiązania.

Polisa OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia ma z zasady chronić Państwa przed roszczeniami osób trzecich. Dopilnujemy by Państwa ubezpieczyciel wywiązał się ze swych zobowiązań i w pełni zaspokoił wszelkie zasadne roszczenia, zgłaszane przeciw Państwa firmie.

Dochodzenie odszkodowań w imieniu firmy

Odszkodowanie za szkodę w mieniu firmy

 

Jeżeli mienie Państwa firmy uległo uszkodzeniu w wyniku:

 • pożaru, zalania, wiatru bądź innego zdarzenia losowego,
 • działania lub zaniechania osoby trzeciej,
 • działania lub zaniechania Państwa pracownika,

oferujemy poprowadzenie w Państwa imieniu kompleksowej likwidacji szkody przed firmą ubezpieczeniową.

Składa się na nią:

 • ustalenie zakresu i rozmiaru szkody
  (oferujemy możliwość opracowania opinii odnośnie wysokości szkody przez rzeczoznawców współpracujących z Primus Dochodzenie Odszkodowań),
 • zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela,
 • monitorowanie likwidacji szkody prowadzonej przez zakład ubezpieczeń do momentu wypłaty należnego odszkodowania.

Nasze działania, mające na celu uzyskanie jak najwyższego odszkodowania możemy podjąć na każdym etapie likwidacji szkody.

Podejmujemy się również prowadzenia bezpłatnej procedury odwoławczej przed ubezpieczycielem lub organami nadzoru finansowego.

Dla tych podmiotów, które w związku z rozmiarami posiadanego mienia miewają powyżej 20 szkód w ciągu miesiąca, przewidujemy opcję pełnej, bieżącej obsługi likwidacji szkód przed ubezpieczycielem.

W takim przypadku wynagrodzenie naszej firmy ma charakter miesięcznej opłaty pobieranej za obsługę likwidacji szkód.

Usługi

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania dla osób fizycznych

Do powstania szkód dochodzi zarówno w wyniku własnej nieuwagi jak i działania bądź zaniechania występującego po stronie osób trzecich.

odszkodowania dla osób fizycznych

Polisy posagowe

Zdecydowana większość odszkodowań wypłaconych z tego typu umów ubezpieczenia jest znacznie zaniżona. Wiemy jak to zmienić.

 

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania dla firm

Jeżeli w firmie wydarzyła się szkoda bądź szkody zdarzają się dość często, zachodzi konieczność bieżącej obsługi likwidacji szkód prowadzonych w firmie ubezpieczeniowej.

odszkodowania dla osób fizycznych

Usługi rzeczoznawcze

Wszelkie wyceny i kalkulacje dokonywane są przez uprawnionych rzeczoznawców samochodowych posiadających znaczne doświadczenie zawodowe.

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania za słupy, wodociągi itp.

Kompleksowa obsługa roszczeń związanych z uzyskaniem odszkodowania za słupy energetyczne, wodociągi i inne media.

odszkodowania dla osób fizycznych

Windykacja należności

Sprawy o zapłatę należności z faktur bądź innych źródeł. Prowizja pobierana jest tylko i wyłącznie w sytuacji uzyskania należności dla Klienta.

PAMIĘTAJ! Twoje odszkodowanie może być wyższe! Nie pobieramy zaliczek! Honorarium płatne dopiero po przyznaniu odszkodowania!