ZADZWOŃ: 61 6711934516 026 509517 975 176

Wiadomości ubezpieczeniowe

Odszkodowanie – utrata wartości handlowej pojazdu

Właściciel, którego pojazd został uszkodzony w wyniku wypadku komunikacyjnego, ma prawo żądać odszkodowania, które pokryje w pełni szkodę doznaną w jego majątku. Generalnie ma zatem prawo do żądania...

Utrata wartości handlowej pojazdu – co oznacza i kiedy przysługuje?

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego, odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego...

Odmowa odszkodowania za brak zapiętych pasów bezpieczeństwa

W Polsce osoby kierujące pojazdami mechanicznymi oraz pasażerowie tych pojazdów mają obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa PRZED rozpoczęciem jazdy. Od tej generalnej zasady istnieją oczywiście...

Kapitalizacja renty

Możliwość skapitalizowania renty pojawia się dopiero po jej przyznaniu na rzecz osoby uprawnionej. Osoba pobierająca od ubezpieczyciela rentę (np. na zwiększone potrzeby czy wyrównawczą) otrzymuje...

Zaniżone odszkodowanie za naprawę pojazdu

Co zrobić gdy odszkodowanie przyznane za naprawę pojazdu jest zaniżone? Możliwości dalszego ubiegania się o dopłatę odszkodowania uzależnione są od tego czy sprawę prowadziliśmy z własnej polisy...

Skontaktuj się z nami

odszkodowania@primus.biz.pl

61 671 19 34 pn-pt w godz. 9-17
516 026 509 oraz 517 975 176
pn-pt w godz. 9-19, sobota 10-15.

Dokumentację prosimy przesyłać na adres e-mail odszkodowania@primus.biz.pl lub pocztą na adres biura:

Primus Dochodzenie Odszkodowań sp.j.
ul. Poznańska 62/80 (V piętro)
60-853 Poznań
(budynek Atanera).

Odszkodowanie za utracone dochody

Poszkodowany ma prawo rościć od sprawcy/ubezpieczyciela wypłaty dochodów i premii jakie realnie utracił na skutek wypadku.

Dotyczy to zarówno wynagrodzenia podstawowego i premii (w przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) jak również utraconych zleceń (firmy) i braku możliwości podjęcia pracy za granicą lub w kraju (osoby bezrobotne).

Zwrot utraconych dochodów:

  • dotyczy tylko dochodów nieosiągniętych, ale realnych do osiągnięcia,
  • sprawca/ubezpieczyciel najczęściej wyrównuje do kwot netto z umowy o pracę – czyli 20% płacy, 80% wypłaca ZUS,
  • uzyskiwany wyłącznie za udokumentowany okres zwolnienia chorobowego lub leczenia szpitalnego związanego z zaistnieniem wypadku,
  • jeżeli poszkodowany na skutek wypadku utracił pracę (nie przedłużono umowy zlecenia, umowy o pracę), zamknął firmę (utracił lukratywne zlecenia stałe) – również ma prawo do roszczenia utraconych dochodów,
  • jeżeli na skutek wypadku poszkodowany traci pracę, a niezdolność do pracy trwa dłużej niż 6 miesięcy (określone przez badanie komisji ZUS, orzeczenie trwałego uszczerbku na zdrowiu) – poszkodowany ma prawo do renty (utracone dochody w przyszłości).

·        
Wysokość zwrotu utraconych dochodów

Wysokość roszczenia zależy wprost od dochodów uzyskiwanych przez poszkodowanego, które zostały utracone na skutek wypadku i jego konsekwencji. Najczęściej ZUS wypłaca poszkodowanemu 80% dochodu netto. Poszkodowany może zatem rościć o pozostałe 20% od ubezpieczyciela sprawcy szkody.

Ponieważ ZUS nie wypłaci premii, zaliczek czy nie wyrówna utraconego awansu, dlatego poszkodowany może rościć o te straty jeżeli tylko będzie w stanie je udowodnić.

Jeżeli poszkodowany prowadzi firmę – może żądać dochodów, które utracił na podstawie nie podjętych zleceń, nie wykonanych umów. Bezrobotny może rościć o utracone dochody jeżeli będzie w stanie udowodnić, iż gdyby do szkody nie doszło pracę by otrzymał (w kraju lub za granicą).

 

Usługi

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania dla osób fizycznych

Do powstania szkód dochodzi zarówno w wyniku własnej nieuwagi jak i działania bądź zaniechania występującego po stronie osób trzecich.

odszkodowania dla osób fizycznych

Polisy posagowe

Zdecydowana większość odszkodowań wypłaconych z tego typu umów ubezpieczenia jest znacznie zaniżona. Wiemy jak to zmienić.

 

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania dla firm

Jeżeli w firmie wydarzyła się szkoda bądź szkody zdarzają się dość często, zachodzi konieczność bieżącej obsługi likwidacji szkód prowadzonych w firmie ubezpieczeniowej.

odszkodowania dla osób fizycznych

Usługi rzeczoznawcze

Wszelkie wyceny i kalkulacje dokonywane są przez uprawnionych rzeczoznawców samochodowych posiadających znaczne doświadczenie zawodowe.

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania za słupy, wodociągi itp.

Kompleksowa obsługa roszczeń związanych z uzyskaniem odszkodowania za słupy energetyczne, wodociągi i inne media.

odszkodowania dla osób fizycznych

Windykacja należności

Sprawy o zapłatę należności z faktur bądź innych źródeł. Prowizja pobierana jest tylko i wyłącznie w sytuacji uzyskania należności dla Klienta.

PAMIĘTAJ! Twoje odszkodowanie może być wyższe! Nie pobieramy zaliczek! Honorarium płatne dopiero po przyznaniu odszkodowania!