ZADZWOŃ: 61 6711934516 026 509517 975 176

Wiadomości ubezpieczeniowe

Leasingobiorcy z prawem do odszkodowania obejmującego podatek VAT

11 września 2020 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę , w myśl której: „odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, przysługujące leasingobiorcy w...

koszt opinii prywanej podlega refundacji w ramach szkody majątkowej

Tak orzekł Sąd Rejonowy w Girzycku w dniu 2.07.2020r (I C 1489/18). Zgodnie z wydanym wyrokiem prywatna opinia rzeczoznawcy stanowi uszczerbek majątkowy poszkodowanego i dlatego powinien zostać...

Zadośćuczynienie dla osób bliskich poszkodowanego, który w wyniku czynu niedozwolonego doznał ciężkiego, trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Po trzech uchwałach Sądu Najwyższego (III CZP 36/17, III CZP 60/17, III CZP 69/17), w których orzeczono, że "Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę  osobom najbliższym poszkodowanego, który...

Ułatwienia dla użytkowników ruchu drogowego

24 lipca 2020r Sejm przyjąl nowelizację ustawy  Prawo o ruchu drogowym, a także innych ustaw, wprowadzając jednocześnie kilka ułatwień dla użytkowników ruchu drogowego. m.in: -możliwość czasowego...

Likwidacja Gefiona

W lipcu 2020 roku rozpoczął się proces likwidacji Gefiona. Ubezpieczyciel posądzany był o dumping cenowy w ubezpieczeniach komunikacyjnych, problemy z obsługą roszczeń i wypłatą...

Skontaktuj się z nami

odszkodowania@primus.biz.pl

61 671 19 34 pn-pt w godz. 9-17
516 026 509 oraz 517 975 176
pn-pt w godz. 9-19, sobota 10-15.

Dokumentację prosimy przesyłać na adres e-mail odszkodowania@primus.biz.pl lub pocztą na adres biura:

Primus Dochodzenie Odszkodowań sp.j.
ul. Poznańska 62/80 (V piętro)
60-853 Poznań
(budynek Atanera).

Postępowanie windykacyjne

Windykacja jest zbiorem czynności prawnych, procesowych oraz faktycznych, które mają na celu doprowadzenie dłużnika do wykonania zobowiązania, jakie zaciągnął, wobec wierzyciela. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje windykacji. Pierwszy to windykacja polubowna, która polega na monitowaniu spłat dłużnika oraz monitowaniu go w przypadku opóźnień w płatnościach. Jest też windykacja sądowa, która sprowadza się do uzyskania wyroku sądowego lub nakazu zapłaty (w sytuacji gdy zostanie on uzupełniony o klauzulęwykonalności, staje się tytułem wykonawczym, będącym podstawą do egzekucji komorniczej).
Pierwotnie musi powstać zobowiązanie, które jest wynikiem nieopłaconych faktur bądź też braku zapłaty za wykonane prace w ustalonym terminie. Postępowanie polubowne jest pierwszym etapem rzeczywistego ubiegania się przez wierzyciela o zwrot należnej sumy. Działania te przeważnie wiążą się z wysyłaniem monitów – na tym etapie może dojść do podpisania ugody pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, która opiera się na uznaniu długu oraz zobowiązaniu się dłużnika do jego spłaty w określonym terminie, najczęściej w ratach.
Postępowanie sądowe przeprowadzane jest wówczas, gdy dłużnik nie dokona spłaty długu w przewidzianym terminie mimo monitów wierzyciela, a samo zobowiązanie nie uległo jeszcze przedawnieniu. Celem postępowania sądowego jest uzyskanie tytułu egzekucyjnego, stanowiącego podstawę do dalszego ubiegania się o zwrot długu.
Postępowanie klauzulowe odbywa się na wniosek złożony przez wierzyciela lub z urzędu; celem tego postępowania jest uzyskanie klauzuli wykonalności; orzeczenie sądu (wyrok, nakaz zapłaty) opatrzone w klauzulę wykonalności stanowi tytuł wykonawczy, stanowiący podstawę do wszczęcia egzekucji komorniczej.
Postępowanie egzekucyjne rozpoczyna się od złożenia do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji. Najczęstszym sposobem odzyskiwania należności jest egzekucja z rachunku bankowego. Egzekucja ta dotyczy środków finansowych jakie są zgromadzone na koncie, jak i tych, które na nie wpływają. Często stosuje się egzekucję z wynagrodzenia za pracę, z ruchomości lub też z nieruchomości należących do dłużnika.

Usługi

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania dla osób fizycznych

Do powstania szkód dochodzi zarówno w wyniku własnej nieuwagi jak i działania bądź zaniechania występującego po stronie osób trzecich.

odszkodowania dla osób fizycznych

Polisy posagowe

Zdecydowana większość odszkodowań wypłaconych z tego typu umów ubezpieczenia jest znacznie zaniżona. Wiemy jak to zmienić.

 

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania dla firm

Jeżeli w firmie wydarzyła się szkoda bądź szkody zdarzają się dość często, zachodzi konieczność bieżącej obsługi likwidacji szkód prowadzonych w firmie ubezpieczeniowej.

odszkodowania dla osób fizycznych

Usługi rzeczoznawcze

Wszelkie wyceny i kalkulacje dokonywane są przez uprawnionych rzeczoznawców samochodowych posiadających znaczne doświadczenie zawodowe.

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania za słupy, wodociągi itp.

Kompleksowa obsługa roszczeń związanych z uzyskaniem odszkodowania za słupy energetyczne, wodociągi i inne media.

odszkodowania dla osób fizycznych

Windykacja należności

Sprawy o zapłatę należności z faktur bądź innych źródeł. Prowizja pobierana jest tylko i wyłącznie w sytuacji uzyskania należności dla Klienta.

PAMIĘTAJ! Twoje odszkodowanie może być wyższe! Nie pobieramy zaliczek! Honorarium płatne dopiero po przyznaniu odszkodowania!