ZADZWOŃ: 61 6711934516 026 509517 975 176

Wiadomości ubezpieczeniowe

Odszkodowanie – utrata wartości handlowej pojazdu

Właściciel, którego pojazd został uszkodzony w wyniku wypadku komunikacyjnego, ma prawo żądać odszkodowania, które pokryje w pełni szkodę doznaną w jego majątku. Generalnie ma zatem prawo do żądania...

Utrata wartości handlowej pojazdu – co oznacza i kiedy przysługuje?

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego, odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego...

Odmowa odszkodowania za brak zapiętych pasów bezpieczeństwa

W Polsce osoby kierujące pojazdami mechanicznymi oraz pasażerowie tych pojazdów mają obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa PRZED rozpoczęciem jazdy. Od tej generalnej zasady istnieją oczywiście...

Kapitalizacja renty

Możliwość skapitalizowania renty pojawia się dopiero po jej przyznaniu na rzecz osoby uprawnionej. Osoba pobierająca od ubezpieczyciela rentę (np. na zwiększone potrzeby czy wyrównawczą) otrzymuje...

Zaniżone odszkodowanie za naprawę pojazdu

Co zrobić gdy odszkodowanie przyznane za naprawę pojazdu jest zaniżone? Możliwości dalszego ubiegania się o dopłatę odszkodowania uzależnione są od tego czy sprawę prowadziliśmy z własnej polisy...

Skontaktuj się z nami

odszkodowania@primus.biz.pl

61 671 19 34 pn-pt w godz. 9-17
516 026 509 oraz 517 975 176
pn-pt w godz. 9-19, sobota 10-15.

Dokumentację prosimy przesyłać na adres e-mail odszkodowania@primus.biz.pl lub pocztą na adres biura:

Primus Dochodzenie Odszkodowań sp.j.
ul. Poznańska 62/80 (V piętro)
60-853 Poznań
(budynek Atanera).

Udział własny w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Udział własny jest ustaloną w umowie ubezpieczenia wartością, która określa zawsze dwie rzeczy – o jaki mianowicie procent obniżona zostanie składka ubezpieczeniowa, a równolegle o jaki procent obniży nam wysokość odszkodowania w sytuacji gdy dojdzie do wypadku. Należy pamiętać, że im wyższy udział własny ubezpieczającego tym niższa składka i odwrotnie. Generalną funkcją udziału własnego jest pozostawienie określonej wartości ryzyka po stronie ubezpieczającego. W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych OC brak jest możliwości zastosowania udziału własnego – sytuacja ta wynika bezpośrednio z przepisów prawnych regulujących obowiązkowe ubezpieczenie OC (ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych).

Zupełnie jednak inaczej przedstawia się kwestia udziału własnego przy ubezpieczeniach AC. Umowa ubezpieczenia AC jest zawsze umową ubezpieczenia dobrowolną i z tego względu możliwe jest swobodne kształtowanie przez jej strony postanowień dotyczących np. udziału własnego. Przy podejmowaniu decyzji co do wysokości udziału własnego w polisie AC powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę nasze indywidualne cechy jako kierowcy (czy mieliśmy w przeszłości kolizje lub wypadki, czy jeździmy ostrożnie, czy nasz pojazd bywa użyczany osobom trzecim). Ważne jest również zbadanie cech samego przedmiotu ubezpieczenia czyli pojazdu (czy np. samochód jest marką popularną wśród złodziei, jaka jest jego wartość w momencie ubezpieczenia itd). Niestety w praktyce często zdarza się, że ubezpieczony zawiera umowę ubezpieczenia z już określonym udziałem własnym (bezpośrednio przez ubezpieczyciela w treści Ogólnych Warunków Ubezpieczenia) -wiedzę o tym fakcie uzyskując dopiero w momencie wypłaty odszkodowania. Dlatego też niezbędnie konieczne jest czytanie treści OWU przed zawarciem umowy ubezpieczenia tak by wysokość spodziewanego odszkodowania nie była dla nas niemiłym zaskoczeniem.

Udział własny można również wykupić – za wzrost składki ubezpieczeniowej uzyskujemy pewność, że w momencie wypłaty odszkodowania wypłacane odszkodowanie nie będzie pomniejszane o żadne wcześniej ustalone kwoty.

Usługi

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania dla osób fizycznych

Do powstania szkód dochodzi zarówno w wyniku własnej nieuwagi jak i działania bądź zaniechania występującego po stronie osób trzecich.

odszkodowania dla osób fizycznych

Polisy posagowe

Zdecydowana większość odszkodowań wypłaconych z tego typu umów ubezpieczenia jest znacznie zaniżona. Wiemy jak to zmienić.

 

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania dla firm

Jeżeli w firmie wydarzyła się szkoda bądź szkody zdarzają się dość często, zachodzi konieczność bieżącej obsługi likwidacji szkód prowadzonych w firmie ubezpieczeniowej.

odszkodowania dla osób fizycznych

Usługi rzeczoznawcze

Wszelkie wyceny i kalkulacje dokonywane są przez uprawnionych rzeczoznawców samochodowych posiadających znaczne doświadczenie zawodowe.

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania za słupy, wodociągi itp.

Kompleksowa obsługa roszczeń związanych z uzyskaniem odszkodowania za słupy energetyczne, wodociągi i inne media.

odszkodowania dla osób fizycznych

Windykacja należności

Sprawy o zapłatę należności z faktur bądź innych źródeł. Prowizja pobierana jest tylko i wyłącznie w sytuacji uzyskania należności dla Klienta.

PAMIĘTAJ! Twoje odszkodowanie może być wyższe! Nie pobieramy zaliczek! Honorarium płatne dopiero po przyznaniu odszkodowania!