ZADZWOŃ: 61 6711934516 026 509517 975 176

Wiadomości ubezpieczeniowe

Odszkodowanie – utrata wartości handlowej pojazdu

Właściciel, którego pojazd został uszkodzony w wyniku wypadku komunikacyjnego, ma prawo żądać odszkodowania, które pokryje w pełni szkodę doznaną w jego majątku. Generalnie ma zatem prawo do żądania...

Utrata wartości handlowej pojazdu – co oznacza i kiedy przysługuje?

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego, odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego...

Odmowa odszkodowania za brak zapiętych pasów bezpieczeństwa

W Polsce osoby kierujące pojazdami mechanicznymi oraz pasażerowie tych pojazdów mają obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa PRZED rozpoczęciem jazdy. Od tej generalnej zasady istnieją oczywiście...

Kapitalizacja renty

Możliwość skapitalizowania renty pojawia się dopiero po jej przyznaniu na rzecz osoby uprawnionej. Osoba pobierająca od ubezpieczyciela rentę (np. na zwiększone potrzeby czy wyrównawczą) otrzymuje...

Zaniżone odszkodowanie za naprawę pojazdu

Co zrobić gdy odszkodowanie przyznane za naprawę pojazdu jest zaniżone? Możliwości dalszego ubiegania się o dopłatę odszkodowania uzależnione są od tego czy sprawę prowadziliśmy z własnej polisy...

Skontaktuj się z nami

odszkodowania@primus.biz.pl

61 671 19 34 pn-pt w godz. 9-17
516 026 509 oraz 517 975 176
pn-pt w godz. 9-19, sobota 10-15.

Dokumentację prosimy przesyłać na adres e-mail odszkodowania@primus.biz.pl lub pocztą na adres biura:

Primus Dochodzenie Odszkodowań sp.j.
ul. Poznańska 62/80 (V piętro)
60-853 Poznań
(budynek Atanera).

Przechowanie jako przedmiot ochrony ubezpieczeniowej

Umowa przechowania regulowana jest przepisami kodeksu cywilnego. Jej cechą charakterystyczną jest wymieniony w przepisie art. 835 k.c. podstawowy obowiązek przechowawcy, polegający na przechowaniu rzeczy w stanie nie pogorszonym, tj. sprawować nad rzeczą odpowiednią pieczę. Przechowawca powinien przechowywać rzecz w taki sposób do jakiego się zobowiązał, a w braku umowy w tym względzie, w taki sposób jaki wynika z właściwości przechowywanej rzeczy i z okoliczności. Obowiązek przechowawcy obejmuje równiez troskę o to by rzecz nie uległa zniszczeniu lub utracie. Dla tak określonych obowiązków przechowawcy nie ma znaczenia czy umowa ma charakter odpłatny czy nieodpłatny. W każdym przypadku niedopełnienie obowiązku przechowania uzasadnia odpowiedzialność przechowawcy na zasadach ogólnych. Jest to odpowiedzialność oparta na przepisie art. 471kc. Odpowiedzialność obejmuje okres od momentu oddania rzeczy na przechowanie do momentu jej wydania. Odpowiedzialność odszkodowawcza kształtuje się w granicach określonych przepisami art. 361 kc do art 363 kc. Z tak ukształtowanego zakresu odpowiedzialności wynika, że przechowawca odpowiada za każde pogorszenie stanu rzeczy, jej zniszczenie lub utratę, które nastąpiło w okresie przechowania. Przepisy o umowie przechowania dotyczą m.in. tych, którzy zawodowo prowadzą parkingi, szatnie, przechowalnie bagażu itd. Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia z tytułu OCwynikającej z umowy przechowania bierze się pod uwagę jakie rzeczy są przedmiotem przechowania, jaka jest ich wartość oraz jak bardzo podatne są na ryzyko związane z niedopełnieniem obowiązku przechowania.

Usługi

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania dla osób fizycznych

Do powstania szkód dochodzi zarówno w wyniku własnej nieuwagi jak i działania bądź zaniechania występującego po stronie osób trzecich.

odszkodowania dla osób fizycznych

Polisy posagowe

Zdecydowana większość odszkodowań wypłaconych z tego typu umów ubezpieczenia jest znacznie zaniżona. Wiemy jak to zmienić.

 

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania dla firm

Jeżeli w firmie wydarzyła się szkoda bądź szkody zdarzają się dość często, zachodzi konieczność bieżącej obsługi likwidacji szkód prowadzonych w firmie ubezpieczeniowej.

odszkodowania dla osób fizycznych

Usługi rzeczoznawcze

Wszelkie wyceny i kalkulacje dokonywane są przez uprawnionych rzeczoznawców samochodowych posiadających znaczne doświadczenie zawodowe.

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania za słupy, wodociągi itp.

Kompleksowa obsługa roszczeń związanych z uzyskaniem odszkodowania za słupy energetyczne, wodociągi i inne media.

odszkodowania dla osób fizycznych

Windykacja należności

Sprawy o zapłatę należności z faktur bądź innych źródeł. Prowizja pobierana jest tylko i wyłącznie w sytuacji uzyskania należności dla Klienta.

PAMIĘTAJ! Twoje odszkodowanie może być wyższe! Nie pobieramy zaliczek! Honorarium płatne dopiero po przyznaniu odszkodowania!