ZADZWOŃ: 61 6711934516 026 509517 975 176

Wiadomości ubezpieczeniowe

Odszkodowanie – utrata wartości handlowej pojazdu

Właściciel, którego pojazd został uszkodzony w wyniku wypadku komunikacyjnego, ma prawo żądać odszkodowania, które pokryje w pełni szkodę doznaną w jego majątku. Generalnie ma zatem prawo do żądania...

Utrata wartości handlowej pojazdu – co oznacza i kiedy przysługuje?

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego, odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego...

Odmowa odszkodowania za brak zapiętych pasów bezpieczeństwa

W Polsce osoby kierujące pojazdami mechanicznymi oraz pasażerowie tych pojazdów mają obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa PRZED rozpoczęciem jazdy. Od tej generalnej zasady istnieją oczywiście...

Kapitalizacja renty

Możliwość skapitalizowania renty pojawia się dopiero po jej przyznaniu na rzecz osoby uprawnionej. Osoba pobierająca od ubezpieczyciela rentę (np. na zwiększone potrzeby czy wyrównawczą) otrzymuje...

Zaniżone odszkodowanie za naprawę pojazdu

Co zrobić gdy odszkodowanie przyznane za naprawę pojazdu jest zaniżone? Możliwości dalszego ubiegania się o dopłatę odszkodowania uzależnione są od tego czy sprawę prowadziliśmy z własnej polisy...

Skontaktuj się z nami

odszkodowania@primus.biz.pl

61 671 19 34 pn-pt w godz. 9-17
516 026 509 oraz 517 975 176
pn-pt w godz. 9-19, sobota 10-15.

Dokumentację prosimy przesyłać na adres e-mail odszkodowania@primus.biz.pl lub pocztą na adres biura:

Primus Dochodzenie Odszkodowań sp.j.
ul. Poznańska 62/80 (V piętro)
60-853 Poznań
(budynek Atanera).

Zadośćuczynienie po stracie osoby bliskiej

Po zmianach dokonanych w kodeksie cywilnym umożliwiono w Polsce składanie roszczeń odnoszących się do zadośćuczynienia za ból i cierpienie po stracie osoby bliskiej. Podstawą prawną do dochodzenia tego typu roszczeń jest art.446 § 4 k.c. Należy zaznaczyć, że przepis ten przyznaje prawo do wypłat rodzinom poszkodowanych zarówno w wypadkach komunikacyjnych, jak i w innych zdarzeniach, które rodzą odpowiedzialność za spowodowanie śmierci. Wskazany przepis funkcjonuje równolegle z art. 446 § 3 k.c., który umożliwia uzyskanie jednorazowego odszkodowania z tytułu pogorszenia sytuacji materialnej po śmierci osoby bliskiej. Zatem osoba uprawniona do odszkodowania z tytułu śmierci osoby bliskiej może oprócz żądania odszkodowania mającego zwrócić materialną szkodę zażądać zadośćuczynienia za ból, cierpienie, stres związany ze śmiercią osoby bliskiej. Już wstępna analiza obydwu elementów odszkodowania pozwala stwierdzić, że są one od siebie całkowicie odrębne. Jednorazowe odszkodowanie odnosi się tylko i wyłącznie do materialnych aspektów szkody; zadośćuczynienie -przeciwnie. Ma na celu rekompensatę ujemnych przeżyć psychicznych związanych ze śmiercią osoby bliskiej. Niestety, obecnie w praktyce firm ubezpieczeniowych obserwujemy częste mieszanie obu elementów roszczenia w ramach jednej wypłaty. Dość częste są przypadki mechanicznego wyliczania odszkodowań polegające na nierozłączaniu obu roszczeń i ujmowaniu ich w ramach jednej wypłaty. Jest to oczywiście sprzeczne z interesem osoby uprawnionej do odszkodowania – szczególnie w sytuacji gdy wysokość jednorazowego odszkodowania można dokładniej wyliczyć. Zadośćuczynienie ze swej natury ma już charakter ocenny i bardzo indywidualny. Dlatego tak ważne jest ujmowanie w ramach odszkodowania obydwu opisywanych elementów z wyraźnym rozgraniczeniem wskazującym za co jakie kwoty przyznano. Błędem w likwidacji szkody jest mieszanie obu tych elementów odszkodowania. Niezależnie od tego, że wynikają one z różnych podstaw prawnych to regulują roszczenia o całkowicie odmiennym charakterze.

Podstawowym źródłem wiedzy o kwotach zadośćuczynień jakie można otrzymać w razie śmierci osoby bliskiej będzie orzecznictwo sądów powszechnych. Od mniej więcej 8 miesięcy sądy powszechne zaczęły rozpatrywać roszczenia osób fizycznych przeciw ubezpieczycielom z tego tytułu. Należy zaznaczyć, że zadośćuczynienia płacone przez ubezpieczycieli są niskie (od 5 do 20 tys. PLN) i tak jak wspomniano często wymieszane z jednorazowym odszkodowaniem. Uważamy, że obecnie przyznawane kwoty zadośćuczynień są zdecydowanie zbyt niskie w stosunku do cierpień osób uprawnionych do odszkodowania. Kolejne miesiące wraz z kończeniem się procesów o zadośćuczynienie będą stanowić cenną wskazówkę odnośnie wysokości zadośćuczynień po stracie osoby bliskiej.

Usługi

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania dla osób fizycznych

Do powstania szkód dochodzi zarówno w wyniku własnej nieuwagi jak i działania bądź zaniechania występującego po stronie osób trzecich.

odszkodowania dla osób fizycznych

Polisy posagowe

Zdecydowana większość odszkodowań wypłaconych z tego typu umów ubezpieczenia jest znacznie zaniżona. Wiemy jak to zmienić.

 

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania dla firm

Jeżeli w firmie wydarzyła się szkoda bądź szkody zdarzają się dość często, zachodzi konieczność bieżącej obsługi likwidacji szkód prowadzonych w firmie ubezpieczeniowej.

odszkodowania dla osób fizycznych

Usługi rzeczoznawcze

Wszelkie wyceny i kalkulacje dokonywane są przez uprawnionych rzeczoznawców samochodowych posiadających znaczne doświadczenie zawodowe.

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania za słupy, wodociągi itp.

Kompleksowa obsługa roszczeń związanych z uzyskaniem odszkodowania za słupy energetyczne, wodociągi i inne media.

odszkodowania dla osób fizycznych

Windykacja należności

Sprawy o zapłatę należności z faktur bądź innych źródeł. Prowizja pobierana jest tylko i wyłącznie w sytuacji uzyskania należności dla Klienta.

PAMIĘTAJ! Twoje odszkodowanie może być wyższe! Nie pobieramy zaliczek! Honorarium płatne dopiero po przyznaniu odszkodowania!